Avdelinger

AFT – Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har en nedsatt arbeidsevne og som behøver et tilrettelagt arbeidsmiljø før ekstern arbeidspraksis. Vi kan tilby arbeidstrening i en av våre avdelinger, samtidig som vi følger deg opp mot arbeid eller utdanning. I våre avdelinger har vi ulike arbeidsoppgaver som vi kan tilrettelegges i tråd med dine behov. Vi gir arbeidsrettet bistand, arbeidsutprøving og oppfølging internt og eksternt. 

Vi bruker en ressursorientert kartlegging som verktøy for å styrke dine muligheter til ordinært arbeid eller utdanning.